Бизнес и Политика

Правим с Атина и Букурещ Вертикален газов коридор


„Вертикалният газов коридор“, който ще свързва преносните мрежи на България, Гърция и Румъния, ще може да подава газ в обем от 3 до 5 милиарда кубически метра годишно, съобщи БНР.

Във вторник трите държави решиха да изграждат Вертикален коридор, който да е алтернатива на проекта „Южен поток“.

Източниците на газ ще бъдат гръцкият завод за втечнен газ в Ревитуса и планираният Трансадриатически газопровод, който ще пренася каспийски газ.

“Южен поток – …