Бизнес и Политика

Столична община продава дела си в Общинска банка

Столична община продава дела си от 67% в Общинска банка срещу сумата от 45.65 млн. лв. Това става възможно след като общинският съвет е взел решение да се даде старт на конкурса. До 30 дни кандидатите имат възможност да купят тръжна документация за участие в наддаването. Това означава, че най-рано през декември Столичната агенция за приватизация ще разгледа подадените документи, а сделка по продажбата може да се подпише най-рано през януари 2018-а.

Да кандидатстват за покупка на дела на Столична община в Общинска банка ще бъдат допуснати стратегически и финансови инвеститори, които разполагат с кредитен рейтинг минимум ВВ- на скалата на S&P. Кандидатите също така трябва да могат да докажат опит и репутация в управлението на фондове, финансови активи или акционерни участия.

Документацията за участие в конкурса е 5000 лв., а депозитът за участие е левовата равностойност на 3 млн. EUR.

Към края на юни 2017 г. активите на Общинска банка са в размер малко над 1.5 млрд. лв. Така тя е 15-тата по големина банка от общо 27 у нас. Разполага с 92.1 млн. лв. собствен капитал. Печалбата за първото полугодие на текущата година е 1.3 млн. лв. банката не е популярна сред гражданите, решили да вземат кредит или да държат пари на депозит. Ценното при нея е финансирането на общините. Тук тя държи 42% от топ операции. Банката участва в съфинансирането на капиталови проекти, които се извършват по европейски програми.

Дял от 27% в Общинска банка, осве…