Бизнес и Политика

„Динамо софтуер“: цена 50 млн. долара, 10 млн. за служителите


След продажбата на софтуерната „Телерик“ в края на 2014 г. много експерти от сектора прогнозираха, че тепърва ще има и други многомилионни сделки за български IT компании. И наистина в следващите години няколко местни разработчици смениха собствениците си с чуждестранни, макар и стойността на транзакциите да беше далеч по-малка от платените рекордни 262.5 млн. долара за „Телерик“. Активността през тази година обаче е значителна и вече приключиха две големи сделки. Едната беше продажбата през…