Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически център | Skener.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически център

  • Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически център
  • Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически център
  • Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически център

Селото ще е живо, ако хората пътуват лесно до близкия икономически центърС данъчни облекчения ли ще се забави
обезлюдяването? По-скоро с добри пътища

Едно изследване на Евростат за пореден път ни показа картината на урбанизацията в България и обезлюдяването на селата. (Виж графиката.)
Какво да се прави? Пазарното решение на проблема с обезлюдяването е мобилността. Във всичките ѝ измерения – от инфраструктурна

Споделете

PinIt