Изкуство и Общество

Република Китай насърчава равенството между половете

Република Китай се ангажира със задълбочаване на напредъка по отношение на равенството между половете чрез насърчаване изграждането на среда богата на възможности без дискриминация и предразсъдъци. Това заяви вицепрезидентът Чен Чиен-джен.

„Правителството въведе редица политики на централно и местно ниво, за да защити правата на жените и да засили ангажираността във всички аспекти на политическото, икономическото и социалното развитие на страната. За да се повиши ефективността на тези мерки, през 2009 г., 2013 г. и 2017 г. бяха изготвени три национални доклада за изпълнението на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените“, допълни Чен.

Той направи своето изявление по време на събитие, организирано от Министерство на здравеопазването и соиалните грижи в столицата, по случай Международният ден на жената. В съответствие с инициативата „He for She“, по време на събитието се проведоха серия от интерактивни игри и бе излъчен кратък филм, насочен към повишаване осведомеността на двата пола за значението на постигането на паритет.

Според Чен, въпреки че тайванската младеж широко афишира равенство между половте, все още остават и старите стереотипи. „В тази връзка е важно да се изправим пред този проблем, за да постигнем по-нататъшен напредък“, каза още той.

Чен Чиен-джен похвали централните и местните агенции за усилията, които полагат и заяви, че правителствот…