България Юг

Ето какви са били приходите от нощувки в Бургаско през февруари

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област …