България Север

Методически съвет във Варна оказва подкрепа на млади учители

Методически съвет към Регионалното управление на образованието във Варна оказва подкрепа на млади учители.

Това каза Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна.

Тя посочи, че регионалният методически съвет е структуриран към институцията през настоящата учебна година и в рамките на първия учебен срок са проведени 12 работни семинара по общини.