В обектива

Родители искат отмяна на запрещението на хора с ментални увреждания


Най-грешното нещо, което хората мислят за мен, е, че не мога да мисля и чувствам.

Днес мислех за това как някой ден ще изляза на двора, ще мина през портата, ще отида на спирката, автобусът ще дойде, аз ще се кача, ще минем през гората и ще гледам дърветата, които видях за последно преди десет години, когато ме докараха тук; ще сляза в града, ще отида някъде, където продават торти, ще погледам витрината, ще кажа – една торта с ягоди, моля; момчето зад щанда ще каже -…