Categories
База Данни Картини

Три добри новини от София и един скъп Бойко

Три добри новини от София и един скъп БойкоЗападните Балкани получиха единствените
възможни обещания, ЕС най-сетне е единен,
а България има физиономия в съюза.
За Борисов идва времето да се заеме с реформи
в страната, ако иска още звездни мигове
“Скъпи, Бойко” със сигурност са думите, които най-добре могат да опишат българското председателство на Съвета на ЕС до момента.