Изкуство и Общество

Финансовото министерство очаква бюджетният излишък да е близо 1.45 млрд. лева към май


Министерството на финансите обяви, че се очаква през май бюджетът да е на излишък, който се равнява на 1.4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Общият му размер ще е 1.45 млрд. лв. За сравнение – салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към май 2017 г. отбелязва ръст от 1.29 млрд. лева.

Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1.33 млрд. лв., докато постъпленията в частта на…