България Север

В три училища формират паралелки с брой на учениците, под установения минимум

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Общинските съветници на Габрово подкрепиха исканията на директорите на ОУ „Иван Вазов“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ да им се разреши формиране на паралелки с брой на учениците под установения минимум за учебната 2018/2019 г.

С решението си те утвърдиха през новата учебна година в общинските училища да бъдат формирани 9 такива паралелки. Исканията на директорите са подкрепени и от РУО – Габрово и са съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Местният парламент реши още три габровски училища – ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ да бъдат предложени пред МОН за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.

В средищното училище се обучават деца от населени места на територията на общината или от съседни общини, в които няма училище.

ОУ „Христо Боотев“ е средищно училище за ученици от І до VІІ клас на деца от селата Жълтеш, Борики и Чарково.

СУ „Райчо Каролев“ е средищно училище за ученици от І до ХІІ клас на деца от селата Армени, Враниловци, Гарвани, Гергини, Гледаци, Горно Поповци, Гъбене, Драгановци, Музга, Николчовци, Пецовци, Поповци, Райновци, Райчевци, Смиловци, Яворец и Янковци.

СУ „Отец Паисий“ е средищно училище за ученици от І до ХІІ клас на деца от селата Шарани, Яворец, Враниловци, Гарвани, Гергини, Киевци, Мрахори, Гъбене и Костенковци.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730