MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Ефективно управление на човешките ресурси

  • Ефективно управление на човешките ресурси
  • Ефективно управление на човешките ресурси
  • Ефективно управление на човешките ресурси

Практически двудневен семинар в областта на Човешките ресурси и управление на хората в организацията.

Целта на семинара е да надгради знанията, уменията и компетенциите в областта на управлението на човешките ресурси и да дефинира ролята на ЧР като партньор в бизнеса. В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и добрия опит в областта на ЧР.

По време на обучението предлагат индивидуални задачи, според типа на бизнеса и конкретните проблеми, върху които работи всеки участник.

(Feed generated with FetchRSS)

Споделете

PinIt