Бизнес и Политика

Българите очакват повече туристическа реклама за страната ни

България не е достатъчно рекламирана като туристическа дестинация. Това смятат над 70% българите, а изводът е от изследване на „Галъп интернешънъл“ около началото на по-активния туристически сезон.

Българите почти единодушно споделят необходимостта в държавния бюджет да се предвиждат средства за реклама на България като туристическа дестинация в чужбина. 10% не виждат такава необходимост, а останалите 2% са хора, които се колебаят.

По-активното рекламиране на страната ни очевидно се възприема като базисна необходимост.  73% от запитаните заявяват, че държавата не прави достатъчно за реклама навън, като 68% от сънародниците ни смятат, че и рекламата вътре в страната не е достатъчна.

Все пак, прави впечатление, че 27% от населението поставя по-скоро висока оценка на рекламирането на вътрешния туризъм. 

Оказва се, че идеята, обсъждана в Министерството на туризма, подкрепяна и от Националния борд по туризъм – всяка община да отделя средства за реклама в чужбина от туристическия данък – се ползва също с генерална подкрепа. Мнозинство от 78% от запитаните нямат против част от събираните от общините пари да отиват за реклама на туризма. 

Делът на подкрепа не е малък, като се има предвид, че идеята е дискусионна и предвижда на практика преразпределение на средствата на общините, анализират от „Галъп Интернешънъл“.