В обектива

Новите сирени в Стара Загора и Гълъбово ще струват близо 3 млн. лв.


51 сирени от ново поколение ще предупреждават за бедствия и аварии в Стара Загора и Гълъбово. 24 от тях вече са монтирани през последните няколко седмици. Новата техника ще бъде изградена по проект „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на европейската критична инфраструктура“.

Проектът е с продължителност 2 г., изпълнява се от…