Бизнес и Политика

ЕС окончателно прие новите правила за ограничаване на пластмасовите отпадъци

Съветът на Европейския съюз прие амбициозните мерки за ограничаване на пластмасовити отпадъци. Новите, по-строги правила обхващат най-вече 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване пластмаси.

Правилата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди предвиждат да се прилагат различни мерки по отношение на различните продукти. Когато има леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, пластмасовите изделия за еднократна употреба ще бъдат елиминирани от пазара. В тази категория попадат пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, както и чаши, съдове за храни и напитки, и всички изделия от разградими при окисляване пластмаси. За други продукти целта е да се ограничи тяхната употреба чрез намаляване на потреблението им на национално равнище, да се въведат изисквания за проектирането и етикетирането, както и задължения производителите да управляват отпадъците и да почистват околната среда.

След днешното решение на Съвета актът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й. Държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират законодателството в националното си право.

Original