България, Оживление

414 язовира в страната – в аварийно състояние, 500 се смятали за опасни

414 язовира в страната - в аварийно състояние, 500 се смятали за опасни6840 язовира има в България, съобщи пред БНТ Кирил Войнов, заместник-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол. От тях 414 са в аварийно състояние, 500 се смятат за опасни, а 10 са поставени под специално наблюдение.
В момента се извършва проектиране и проучване на 16 от тях, които са най-опасни,