MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Как по-добре да се стопанисват горите, коментираха лесовъди в Югозапада

  • Как по-добре да се стопанисват горите, коментираха лесовъди в Югозапада
  • Как по-добре да се стопанисват горите, коментираха лесовъди в Югозапада
  • Как по-добре да се стопанисват горите, коментираха лесовъди в Югозапада

Как по-добре да се стопанисват горите, коментираха лесовъди в ЮгозападаПриключиха ежегодните съвещания по стопанисване на горите, организирани от Югозападното държавно предприятие съвместно с Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил, София, Пазарджик и Пловдив. От 11 до 14 юни служители от териториалните поделения и централно управление на ЮЗДП, представители на ИАГ, Лесотехническия университет,

Споделете

PinIt