България Юг

Съобщиха последни данни за проходите от нощувки в Бургаско

Приходите от нощувки през май 2019 г. са 18 691.4 хил., или с 8.0% по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление в приходите от …