В обектива

И се прераждах аз – рицарят от друго време, ту в строителен работник, ту в магазинер


„Дневник“ публикува откъс от новата книга на Виолета Радева „Гласове изпод леда“ /издателство ЛениАН/, предоставен от автора.

Един от „забравените“

Първите си стихотворения Петър Хр. Кишмеров печата в сп. „Хризантеми“ през 1917–1918 година. Все по това време негови стихотворения се появяват и в излизащото в Стара Загора, редактирано от Иван х. Христов, Ботьо Савов и Иван Мирчев списание „Златно…