Изкуство и Общество

САЩ и четири държави в Европа: Сърбия и Косово да се върнат на масата за преговори


Пет държави – Съединените щати и четирите най-големи икономики в Европа – поиската от Сърбия и Косово да спрат да създават пречки пред диалога си и предложиха сами да поемат по-голяма роля в него. От Белград дойдоха разнопосочни сигнали, а Прищина още не е реагирала, разказват сърбохърватската секция на „Свободна Европа“ и балканската мрежа N1.

Става въпрос за неформалната група Quint със значителна тежест във вземането на решения в НАТО и Г-7 – Великобритания,…