MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Стартира проект LOOK-EU-NET за развитие на международния бизнес на фирмите

 • Стартира проект LOOK-EU-NET за развитие на международния бизнес на фирмите
 • Стартира проект LOOK-EU-NET за развитие на международния бизнес на фирмите
 • Стартира проект LOOK-EU-NET за развитие на международния бизнес на фирмите

Търговско-промишлената камара в Пловдив стартира новия проект LOOK-EU-NET – възможност за развитие на международния бизнес на фирмите, съфинансиран от програма COSME на Европейската комисия, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. Партньори по проекта са организации за подкрепа на бизнеса от Германия, Испания, Италия, Полша и България.

Целта на проекта е да бъдат изградени 10 транс-европейски бизнес мрежи от представители на малки и средни предприятия от секторите:

1. Земеделие и храни (био храни, биоземеделие, производство на храни и пакетиране, кръгова икономика, съпровождащи сектори, и др.);

2. Устойчив начин на живот (иновативни материали за дома и строителство, устойчиви методи за строителство и обзавеждане, домашни роботи и домашна автоматизация (domotics; smart houses), и др.)

3. Мехатроника (машиностроене и уредостроене, автоматизация, Индустрия 4.0, роботика, и др.)

4. Културен и дигитален туризъм (устойчиво развитие на различни видове туризъм посредством дигитализация и използване на съвременни технологии);

5. Здраве/Smart Health (иновативни решения при здравеопазването, воденето на устойчив и здравословен живот).

Изброените области са избрани в съответствие с Иновационните стратегии за интелигентна специализация на регионите – партньори по проекта.

Пловдивската търговско-промишлена камара е партньор за сформирането на мрежи от фирми в 2 сектора :

 • Земеделие и храни;
 • Устойчив начин на живот.

В рамките на проекта ще бъдат изградени от 2 до 4 мрежи от фирми в посочените браншове от Германия, Испания, Италия, Полша и България. В случай, че българска фирма желае да се включи в някоя от другите мрежи, тя ще бъде насочена към европейския партньор, отговарящ за съответната специфична област, уточняват от БТТП. Срокът за регистрация за участие е 6 септември.

Целта на проекта е чрез изграждане на фирмените мрежи да бъдат установени дългосрочни партньорства между участниците от един и същ сектор, което да спомогне в процеса на тяхното излизане на международен пазар, трансфер на знания и технологии за развитие на нови продукти, изграждане на канали за дистрибуция и маркетинг на продуктите, и др.

Участниците ще получат:

 • професионален коучинг и изготвяне на стратегия за интернационализация;
 • специализирани обучения;
 • съдействие за брандинг и позициониране на мрежата;
 • достъп до изложения и панаири;
 • организирани B2B срещи;
 • частично финансиране под формата на възстановяване на вече направени разходи за път, настаняване, услуги.

Повече информация и регистрация за участие може да бъде открита на официалния сайт на Пловдивската камараhttps://pcci.bg/new/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-look-eu-net/.

Original

Споделете

PinIt