България Север

1080 затворници започват учебната година

Справка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ показва, че от 6505 лишени от свобода във всички затвори, 1080 са включени в учебната дейност през 2019/2020 години. 124 от тях ще бъдат първокласници.
Най-висок е броят на учениците в Стара Загора – 218, където се намира и най-голямото училище в системата на затворите.