Бизнес и Политика

Икономическата логика изисква да изнасяме продукта образование за чужбина


Професор Димитров, с какво измервате качеството на образованието, което дава едно българско висше учебно заведение?

– За мен качеството на висшето образование се изразява в крайния продукт – реализацията на дипломираните. Досега сме обучили над 30 000 специалисти и нито един от тях не е на трудовата борса. Вторият елемент на качеството е броят записани студенти във висшето училище. През тази кампания броят на студентите ни нараства с 10-15 на сто спрямо миналата година. Около 2000…