България, Оживление

1926 г. Взрив на светилна газ срива Централната жп гара

1926 г. Взрив на светилна газ срива Централната жп гараИзгаря вагонната фабрика край Подуяне, щетите са за 30 млн. лв.

Когато се коментират трагедиите по железопътната мрежа на България, обикновено акцентът пада върху авариите и катастрофите. Това е обяснимо, тъй като от началото на ХХ век те зачестяват и са неизменен спътник в трафика на влаковите композиции