Спорт

Стигмата Дивият Изток


Първият много важен въпрос от тези дни е: Има ли расизъм в България?. Едносричният отговор е „да“, а изчерпателният – „пак да“. Ще се върна на това след малко. Вторият въпрос е: Има ли стигма Източна Европа?. И тук отговорите са точно като при предния въпрос.

Европа реагира остро срещу недопустимите прояви на стадиона у нас, а темата от медиите слезе веднага в неформалното общуване в много страни и България още веднъж затвърди руслото, в което се носи…