Интериор

Prospect Capital Една година след старта: Текущ портфейл от над 7 млн. лв.


Едва една година след старта си компанията за бизнес и ипотечно кредитиране Prospect Capital може да се похвали с внушителния текущ портфейл от над 7 милиона лева и десетки финансирани с над 50 000 лв. проекти. Компанията, която оперира на българския пазар от 2018 година, се специализира в предоставянето на мостови финансови решения чрез бизнес и ипотечни кредити, финансиране на проекти по програми на ЕС, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.