В обектива

Наемите на държавни имоти да се определят след независима оценка, предвижда проект


Наемните цени на имоти – държавна собственост да се определят на база оценка, извършена от независим оценител, отчитаща условията на конкретния пазар и съобразена с приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съобщи Министерството на регионалното развитие.

Досега наемната цена на помещения,…