Бизнес и Политика

От идея до сбъдната мечта


Финансовият сектор често е възприеман по-скоро като консервативен. Подобна оценка в повечето случаи е близо до истината, но е факт, че в сферата не липсват и нововъведения. Традиционно България изостава от глобалните иновации във финансирането с няколко години, но съществуват и компании визионери, които изпреварват пазара, като дават достъп до нови работещи решения за потребителите.

Бързият възход на електронните пари като световна тенденция естествено открои лидер в тази сфера и на…