Оживление

Вземи безплатно с „24 часа“ в понеделник новия рейтинг на университетите

Вземи безплатно с С понеделнишкия  брой на вестник „24 часа“ читателите ще получат безплатно първата книжка с най-добрите университети според рейтинга на висшите училища за 2019 г. Цветна, в удобен формат. Безценно четиво за кандидат-студенти!
Втората книжка с рейтинга на висшите училища ще е с броя на „24 часа“ в понеделник, 16 декември