Бизнес и Политика

Един е-румънец в София


Профил
Андрей Попеску има опит в областта на електронната търговия, продажбите, ценообразуването и човешките ресурси. В момента е директор за бизнеса на онлайн търговеца eMAG в България от април 2019 г. Преди това е бил търговски директор на компанията тук. В групата е от 2015 г., като е допринесъл за развитието на системата за автоматично ценообразуване, която води до повишаване на възращаемостта. Преди eMAG e работил като консултант и бизнес анализатор в Deloitte Romania. Има МВА от…