България Юг

Незабравим ден за обитателите на домовете в Русокастро и Факия

Весел празник зарадва обитателите на  домовете за  пълнолетни лица с умствена изостаналост в Русокастро и Факия. Той бе организиран от ръководствата …