В обектива

Коронавирус в България: ако гневът се отпуши


Георги Лозанов е философ, доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет, гост-преподавател в Нов български университет, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, бивш член на Съвета за…