България Юг

В Несебър осигуряват предпазни маски за пенсионерите и хората с увреждания

Инициативата на Община Несебър по снабдяване на самотно живеещи хора и хора от третата възраст с предпазни маски продължава. Във връзка със …