В обектива

Половината наематели на търговски и логистични площи са спрели да плащат наемите


Почти половината от наемодателите търговски и логистични площи не са предприели никакви мерки за оптимизация на разходите, а 38% са започнали да преразглеждат договори с подизпълнители. Общо 51% от наемателите са пуснали служителите си в отпуск, 48%…