България, Оживление

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените силиМинистерският съвет прие Постановление на за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет 46 от 2010 г., съобщи пресслужбата на кабинета.
Правят се изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените