В обектива

ВСС реши да търси нова фирма за поддръжка на системата за разпределение на делата


Cлeд нaд 4 чaca обсъждане на тъмно и изслушване на двама експерти от фирмата за киберсигурност „Amatas“ ЕАД пленумът на Висшия съдебен съвет реши с 20 гласа „за“ и 2 против да се изиска от фирмата резюме от одитния доклад за сигурността на системата…