Общество

Новите извънредни правила


Първият спешен ремонт в закона за извънредното положение вече е обнародван в „Държавен вестник“. Промените са много и в разнообразни насоки, те засягат както уредбата на мораториума върху някои процесуални и давностни срокове и удължаването на други, така и нови правомощия на органите на изпълнителната власт, промяна в уредбата на защитата на длъжниците само до договори за кредит и лизинг, законово закрепване на възможността за провеждане на онлайн заседания на колективните органи на власт,…