Изкуство и Общество

Краят на борбата "под индиго" с коронавируса


Следването на принципа „Така правят всички“ обяснява централния парадокс в отговора на Европа на епидемията от коронавируса. Кризата принуди обществата да се отдръпнат в национализъм, вместо да и сътрудничат. И все пак в същото време правителствата…