Бизнес и Политика

Google и Apple се обединяват за създаването на платформа за проследяване на коронавируса


Apple и Google се обединяват за създаването на платформа за проследяването на COVID – 19, която ще предупреждава потребителите, че са били в близост до друг с коронавирус.

Двете компании ще използват Bluetooth сигнали за проследяване на контакти. Когато двама души са близо един до друг, техните телефони могат да обменят и да запазят информацията, че са имали близък контакт. Ако на по-късен етап на някой бъде поставена диагноза COVID-19, той може да сподели тази информация чрез…