Бизнес и Политика

Вирусът изпари продажбите на медни руди от България към Китай


Уточнение

От февруари Националният статистически институт започва да изключва Великобритания от статистиката за ЕС и да я добавя към тази за трети страни. Данните в тази статия са базирани на „ИС Външна търговия“ на НСИ, където Обединеното кралство все още фигурира в извадката за ЕС. Това означава, че числата за трети страни не включват държавата. В прессъобщението на НСИ, публикувано в петък, институтът представя сравними данни, където Великобритания е част от „трети страни“ за…