В обектива

Кратки новини: България ще плати 128 хил. лв. по осъдителни присъди в Страсбург


„Кратки новини“ е рубрика на „Дневник“, в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани.

България ще плати нови 128 хил. лв. по осъдителни присъди в Страсбург