В обектива

Повечето родители участват по-активно в учебния процес откакто обучението е дистанционно


Дистанционното обучение е довело до повишаване на участието на родителите в учебния процес, повишена честота на общуването между семейството и учителите и повече разбиране и уважение от страна на родителите.

Това показват резултатите от…