Изкуство и Общество

Видимост на разломи, разломи на видимост

Две книги, появили се почти едновременно, изследват и проследяват горе-долу еднакъв феномен: светът днес, светът такъв, какъвто е.