Изкуство и Общество

Слово за неделята на самарянката

Малцина са онези, които (в един миг) чрез видимото и естественото могат да открият тайнствено-благодатните следи на невидимото. При тях чудното – биха казали Августин и Достоевски – е в липсата на чудеса.