Изкуство и Общество

Гражданска култура и публичност

Същественото обстоятелство в нашия случай е, че средата съвсем не е нормална. Днешните компромати се вписват в цяла верига от минали и със сигурност от бъдещи копромати.