Изкуство и Общество

За висшето образование

Защо се предпоставя, че на студентите трябва да се гледа изключително като на работна сила, а не като на пълноценни хора с разнообразни човешки потребности?