Изложби

Границите на портрета

С изложбата „Портрет“ секциите „Живопис“ и „Скулптура“ към СБХ поставят въпроса за настоящото битие на жанра, за неговата виталност.