Изкуство и Общество

Първият „критик на критиката“ на „Под игото“

Николай Василиев e първият „критик на критиката“ на романа „Под игото“. Тук ще разгледаме студията му „Под игото“ в чуждия и нашия печат“, отпечатана в сп. „Мисъл“, 1902 г.