Изкуство и Общество

Моята молитва

„Боже, научи този народ да не вярва пак и пак на фалшиви пророци…“ Стихотворение, провокирано от текущите протести в България.