Изложба

Антиквариат „Скенер“ представя рядка рисунка-портрет от Алeксандър Божинов

Александър Божинов е смятан за основател на карикатурата като изкуство в България. Неговите карикатури се отличават с разнообразните си теми и остроумния текст. Едни от най-популярните му произведения в карикатурата са срещу личния режим на Фердинанд. Редовни герои в карикатурите на Александър Божинов са Пижо и Пендо, които по това време са се превърнали в постоянни герои на народното творчество. След 9 септември 1944 г. в темата на неговите произведения настъпва съществена промяна. Основна тема за Александър Божинов става защитата на мира. Пресъздава и типични трудови герои. През своята кариера той рисува и множество живописни картини.

Представяната картина представлява изключителна тайнствена графика-портрет на неизвестна жена.

Вижте повече в нашия Aнтиквариат „Скенер“ тук >>